Centralna Sterylizatornia
Rozruch Centralnej Sterylizatorni nastąpił 1 lipca 1985 roku. Był to pierwszy tego typu zkład w wojskowej służbie zdrowia. Fakt ten był dla załogi ogromnym wyzwaniem, jak również powodem do dumy.

25 lat później w nowym budynku, pod Zintegrowanym Blokiem Operacyjnym, dnia 9 września 2010 roku oddano do użytku nową Centralną Sterylizatornię. Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Stanowi istotny element bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjenta, to również ważny składnik oceny infrastruktury technicznej szpitala. Na łączonej powierzchni 788,85 m2 znajdują się najnowocześniejsze urządzenia szwjacarskiej marki Belimed niezbędne do funkjonowania tej dużej i ważnej dla regionu placówki. Centralna Sterylizatornia jest wyposażona w trzy 10-cio tacowe myjnie narzędziowe, dużą myjnię, dezynfektor do wózków i kontenerów, dwa 9-cio jednostkowe sterylizatory parowe, jeden 4-ro jednostkowy sterylizator dwu funkcyjny: formaldehyd lub para, jeden sterylizator plazmowy. Wszystkie urządzenia i cały proces obróbki instrumentarium medycznego jest monitorowany systemem komputerowym. Komputerowy system informatyczny zapewnia pełną dokumentację przeprowadzonych procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji w oparciu o system znakowania zestawów kodem kreskowym. System przechowuje w pamięci wszystkie istotne parametry i zakres wykonanej pracy ludzi i urządzeń potrzebnych do uzyskania finalnego wyrobu medycznego.

 

mgr Zofia SALA

Kierownik Centralnej Sterylizatorni
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ w Bydgoszczy
 
tel. 261 417 272

 

 

 

 

 Jesteś tutaj: Start Szpital Centralna Sterylizatornia