Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii

MENU:

W KLINICZNYM ODDZIALE KARDIOCHIRURGII WYKONYWANY JEST PEŁEN ZAKRES OPERACJI KARDIOCHIRURGICZNYCH:

Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej:
- CABG - operacje pomostowania tętnic wieńcowych (by-passy);
- OPCABG - operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego (na bijącym sercu);
- Chirurgiczne leczenie powikłań zawału mięśnia sercowego (tętniak lewej komory, ostra niedomykalność mitralna).

Wady nabyte serca:
Chirurgia zastawki aortalnej:
- wymiana na zastawkę mechaniczną, wymiana na zastawkę biologiczną;
- wszczepenie protezy bezstentowej.
Wyżej wymienione operacje wykonywane są również metodą małoinwazyjną
- TAVI - przez skórna implantacja zastawki aortalnej.

Operacje dotyczące zastawki mitralnej:
- wymiana zastawki na protezę, na zastawkę mechaniczną, na zastawkę biologiczną;
- plastyka niedomykalnej zastawki;
- plastyka niedomykalności zastawki trójdzielnej (współistniejąca);
Wyżej wymienione operacje wykonywane są również metodą małoinwazyjną.

Tętniaki aorty:
Tętniaki aorty wstępującej, łuku - rodzaje operacji:
- operacja sposobem Bentalla (wszczepienie konduitu zastawkowego);
- wszczepienie protezy aorty wstępującej;
- operacje rozwarstwienia aorty;
- przez skórna implantacja stentgraftów aortalnych.

Wady wrodzone serca u dorosłych:
- ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego (ASD II).

Chirurgiczne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia.


W KLINICZNYM ODDZIALE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ WYKONYWANY JEST NASTĘPUJĄCY ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH:

Diagnostyka:
- Koronografia
- FFR - badanie cząstkowej rezerwy wieńcowej

- IVUS - obrazowanie wewnętzrnaczyniowe
- OCT - obrazowanie wewnętrznaczyniowe

Terapia:
Angioplastyka naczyń wieńcowych:
- implantacja stentów klasycznych

- implantacja stentów uwalniających lek
- implantacja stentów bioresorbowalnych
- rotablacja

Leczenie wad strukturalnych serca:
- PFO

- ASD II
- VSD

Leczenie wad zastawkowych:
- walwuloplastyka

- TAVI - przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej - wspólnie z Klinicznym Oddziałem Kardiochirurgii

Stosowanie urządzeń wspomagających czynność lewej komory:
- IABP - kontra pulsacja wewnątrzaortalna
- IMPELLA - mikropompa osiowa

W KLINICZNYM ODDZIALE KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ I ELEKTROTERAPII WYKONYWANY JEST NASTĘPUJĄCY ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH::
- diagnostyka zaburzeń rytmu

- diagnostyka omdleń
- diagnostyka choroby niedokrwiennej
- diagnostyka wad serca
- leczenie nadciśnienia tętniczego
- leczenie niewydolności serca
- perikardiocenteza
- torakocenteza
Proces leczenia uzupełniany jest szpitalną lub ambulatoryjną rehabilitacją oraz dalszą opieką ambulatoryjną.

ZAKŁADKA W BUDOWIE....

Jesteś tutaj: Start Szpital Kliniki Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii