Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii

MENU:

 Grzelakowski

 

ppłk dr n. med. Paweł Grzelakowski 

Specjalista kardiolog, Specjalista chorób wewnętrznych

p.o. Kierownik Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii
Ordynator Oddziału Klinicznego Kardiologii Inwazyjnej
Ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

tel. 261 417 031

 Zając

 

ppłk lek. Tomasz Zając

Specjalista kardiolog, Specjalista chorób wewnętrznych

Zastępca Kierownika Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii
Ordynator Oddziału Klinicznego Kardiologii Zachowawczej i Elektroterapii

10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

 goch

 

prof. dr hab. n. med. Aleksander Goch

Specjalista kardiolog, Specjalista chorób wewnętyrznych,
Specjalista hipertensjologii

Konsultant Kliniczny Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

 dr szczawiński

 

lek. Wojciech Szczawiński

Specjalista kardiochirurg

Koordynator Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

tel. 261 417 155

 
 
LEKARZE SPECJALIŚCI ASYSTENCI/REZYDENCI
mjr lek. Robert Romanek
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych

kpt. lek. Radosław Formuszewicz
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych

kmdr. ppor. lek. Tomasz Wnuk
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych

dr n. med. Andrzej Ługowski
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych

dr n. med. Marek Balcerzak
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych

dr n. med. Tomasz Ługowski
spec. kardiologii

lek. Michał Maciejewski
spec. kardiologii

lek. Bartosz Topoliński
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych

lek. Iwona Sulik
spec. medycyny rodzinnej

lek. Piotr Tokarczyk
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych

lek. Sonia Marczak
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych

lek. Aleksandra Bednarek
spec. kardiologii

lek. Paulina Jakubowska

lek. Bartosz Jargiełło

lek. Katarzyna Lemanowicz

lek. Joanna Lis

lek. Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz

lek. Robert Żmijewski

lek. Paweł Sieradzki

lek. Maciej Jabłoński

lek. Beata Budka

lek. Agnieszka Kujawska

lek. Damian Korda

lek. Michał Szkopiak

lek. Marta Matysik

lek. Anna Grabas

lek. Michał Zawadzki

ODDZIAŁ KLINICZNY KARDIOCHIRURGII
LEKARZE SPECJALIŚCI REZYDENCI

lek. Grzegorz Lau
spec. kardiochirurgii,
spec. chirurgii ogólnej

mjr lek. Monika Szrajda
spec. kardiochirugii,
spec. chirurgii ogólnej

lek. Robert Parszuta
spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Jarosław Szymaniuk
spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Marek Reszczyński

lek. Monika Mioduska

lek. Patryk Włoszczyk

 

 

Jesteś tutaj: Start Szpital Kliniki Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii