Zakład Analityki Lekarskiej

 

Zakład Analityki Lekarskiej obejmujący dwie pracownie:

  • Pracownia Zakażeń Szpitalnych;
  • Pracownia Toksykologii.

Pracownia Zakażeń Szpitalnych zajmuje się monitorowaniem badań mikrobiologicznych pacjentów, ich kwartalna analizą oraz rejestracją drobnoustrojów alarmowych. Uczestniczy w pracach Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii; pomaga klinicystom w interpretacji wyniku badania mikrobilogicznego oraz moitoruje stosowaną antybiotykoterapię. Prowadzi również szkolenia dla wszystkich grup zawodowych Szpitala w zakresie profilaktyki zakażeń, antybiotykoterapii oraz wykonywania badań mikrobiologicznych.

Pracownia toksykologii wykonuje szeroki zakres analiz z zakresu substancji toksycznych oraz monitorowanej terapii lekowej na potrzeby Szpitala, Wojskowej Komisji Lekarskiej i podmiotów zewnętrznych.

 

SKŁAD PERSONALNY ZAKŁADU :

j.sierzputowska

dr n. med. Joanna Sierzputowska

specjalista mikrobiologii

Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej

10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bydgoszczy
 
tel. 261 417 258

 

mgr Jolanta Wejna - młodszy asystent

Bernardetta Król - starszy technik

 

Jesteś tutaj: Start Szpital Zakłady Kliniczne Zakład Analityki Lekarskiej