Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Program profilaktyki nowotworu jelita grubego

Program profilaktyki nowotworu jelita grubego
sobota 5 października, 2019

Niniejszy program profilaktyczny ukierunkowany jest na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne, celem poprawy wykrywalności nowotworu jelita grubego, dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w latach 01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.

CEL PROGRAMU

Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

Kto może brać udział w badaniu:

Osoby pracujące, narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy:

  • w wieku 50-65 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego,
  • w wieku 40-49 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które mają w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • w wieku 25-49 lat, pochodzące z rodzin, w których występuje dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tym przypadku potrzebne jest skierowanie (potwierdzenie) z poradni genetycznej;

Osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia:

  • w wieku 50-65 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego,
  • w wieku 40-49 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które mają w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • w wieku 25-49 lat, pochodzące z rodzin, w których występuje dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tym przypadku potrzebne jest skierowanie (potwierdzenie) z poradni genetycznej.

W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby spełniające w/w kryteria na bezpłatne badania, które przeprowadzane są w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

W celu ustalenie terminu badania należy skontaktować się telefonicznie pod nr 261 416 135 w godz. 8:00 – 14:00. Osoba do kontaktu Pani Mirosława Świtkowska.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ

')