Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Badanie rynku dotyczące usługi projektowej na zadanie: „Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów”

Badanie rynku dotyczące usługi projektowej na zadanie: „Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów”
piątek 11 czerwca, 2021

W celu badania rynku, proszę o przedstawienie oferty cenowej na projekt na zadanie pn. „Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów” zgodnie z  załączonym  Formularzem cenowym i na podstawie załączników:

zał. nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy ,

zał. nr 2 – Plan sytuacyjny – płyta fundamentowa,

zał. nr 3 – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

zał. nr 4 – Formularz cenowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Infrastruktury
(tel. 782 901 209).

Ofertę proszę przesłać na adres : iwona.gruszczynska@10wsk.mil.pl

Termin składania ofert : 18.06.2021r, godz. 12.00

 

Do pobrania:

zał nr 1_ PFU

zał nr 2_plan sytuacyjny – płyta fundamentowa

zał nr 3_decyzja o ustalenie celu publicznego

zał nr 4_formularz cenowy – dok. proj.

')