Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Badanie rynku – usługa w zakresie dezynsekcji, deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt.

Badanie rynku – usługa w zakresie dezynsekcji, deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt.
czwartek 8 września, 2022

W związku z planowanym postępowaniem przetargowym na usługę dotyczącą deratyzacji, dezynfekcji, monitoring oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z załącznikiem (formularz cenowy) :

formularz_cenowy (Excel, 20KB)

opis przedmiotu zamówienia (Word, 15 KB)

 

Ofertę należy przesłać do dnia 13.09.2022r. do godz. 12.00 na adres:  iwona.gruszczynska@10wsk.mil.pl

 

 

')