Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Badanie rynku – zakup ambulansu drogowego typu B dla 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SPZOZ w Bydgoszczy

Badanie rynku – zakup ambulansu drogowego typu B dla 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SPZOZ w Bydgoszczy
środa 21 lipca, 2021

W związku z koniecznością określenia wartości szacunkowej zamówienia, proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu ambulansu drogowego typu B w dwóch wersjach :

  1. z pełnym wyposażeniem – załącznik nr 1;
  2. z ograniczonym wyposażeniem- bez „wynośnych” urządzeń medycznych – załącznik nr 2.

Ambulans w obu wersjach musi być zbudowany w oparciu o obowiązujące przepisy, a dostosowanie na ambulans i wyposażenie medyczne musi spełniać wymogi odnośnych norm i posiadać dokumenty uprawniające od obrotu i stosowania na terenie R.P.

Wykonawca wraz z dostawą ambulansu dostarczy pełną dokumentacje pokładową oraz szkice prowadzenia instalacji wraz z lokalizacją zainstalowanych urządzeń w ramach dostosowania na ambulans, instrukcje obsługi wydaną przez producenta oraz dokumenty potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim.

Cena netto i brutto z uwzględnieniem wszystkich podatków.

Cena ambulansu oddzielnie dla każdej marki/typy pojazdu bazowego w odniesieniu do ww. punktów.

Do oferty dołączyć broszury informacyjne oferowanych jednostek z opisem:

  • parametrów technicznych i użytkowych pojazdu bazowego i skompletowanego,
  • konstrukcji zabudowy z podaniem wymiarów przedziału medycznego, stosowanych materiałów do zabudowy,
  • urządzeń medycznych.

W załączeniu minimalne wymagania dla samochodu i urządzeń pokładowych.

Proszę o zapoznanie się z dokumentami i przestawienie wartości szacunkowej zamówienia na emaila a.ciurzynski@10wsk.mil.pl do dnia 26.07.2021r do godz. 1300

Do pobrania :

Minimalne wymagania B_do wartości szacunkowej (załącznik nr 1 – arkusz 1; załącznik nr 2 – arkusz 2).

')