Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Odbiór, transport, zbieraniu odpadów poremontowych i wielkogabarytowych o kodach 17 01 07, 17 01 01 i 20 03 07

Odbiór, transport, zbieraniu odpadów poremontowych i wielkogabarytowych o kodach 17 01 07, 17 01 01 i 20 03 07
wtorek 17 maja, 2022

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie, zbieraniu odpadów poremontowych i wielkogabarytowych o kodach 17 01 07, 17 01 01 i 20 03 07;

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTY (Word, 538KB)

Formularz cenowy na rok (Excel, 11KB)

Projekt umowy (Word, 548KB)

wzór oświadczenia (Word, 13KB)

zał. nr 2 Zasady środowiskowe i jakości (Word, 119 KB)

Ofertę (wypełniony „Formularz oferty – część B”) należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2022r. w formie elektronicznej na adres e-mail: m.cieslak@10wsk.mil.pl,
Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).

')