Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Pobór prób oraz badania laboratoryjne parametrów wody i ścieków

Pobór prób oraz badania laboratoryjne parametrów wody i ścieków
piątek 28 października, 2022

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie „Pobór prób oraz badania laboratoryjne parametrów wody i ścieków”.

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienie (Word, 16 KB)

Projekt umowy (Word, 558 KB)

FORMULARZ OFERTY (Word, 538 KB)

Załącznik nr 1- formularz cenowy (Excel, 16 KB)

Załącznik nr 2- Zasady środowiskowe i jakości (Word, 122 KB)

Załącznik nr 3-oświadczenie o zatrudnieniu (Word, 15 KB)

Załącznik nr 5 (Word, 15 KB)

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2022r. w formie elektronicznej na adres e-mail: m.cieslak@10wsk.mil.pl

')