Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Rozeznanie rynku na wykonanie robót w formie „zaprojektuj i wybuduj” na zadanie pn. „Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów” .

Rozeznanie rynku na wykonanie robót w formie „zaprojektuj i wybuduj” na zadanie pn. „Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów” .
czwartek 4 lutego, 2021

Proszę o przedstawienie wyceny na projekt i roboty budowlane na zadanie
pn. „Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów” zgodnie
z  załączonym  Formularzem cenowym i na podstawie załączników:

zał. nr 1_PFU_WZÓR_1

zał nr 2_plan sytuacyjny – płyta fundamentowa

zał nr 3_decyzja o ustalenie celu publicznego

zał nr 4_formularz cenowy

Ofertę proszę przesłać na adres : jolanta.zak@10wsk.mil.pl

Termin składania ofert : 10.02.2020r, godz. 12.00

')