Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Rozeznanie rynku na wykonanie robót w formie „zaprojektuj i wybuduj” na zadanie pn. „Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów”

Rozeznanie rynku na wykonanie robót w formie „zaprojektuj i wybuduj” na zadanie pn. „Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów”
poniedziałek 29 czerwca, 2020

UWAGA !!!! ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA !!!!

Zapytanie dotyczy tylko wykonania projektu i robót budowlanych – bez zakupu zbiornika.

Proszę o przedstawienie wyceny na projekt i roboty budowlane na zadanie pn. „Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów” zgodnie
z  załączonym  Formularzem cenowym i na podstawie załączników:

zał. nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy  (wzór),

zał. nr 2 – Plan sytuacyjny – płyta fundamentowa,

zał. nr 3 – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

zał. nr 4 – Formularz cenowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Infrastruktury
(tel. 693 560 468).

Termin składania ofert : 16.07.2020r, godz. 12.00

Ofertę proszę przesłać na adres : karol.mierzwinski@10wsk.mil.pl

Do pobrania:

zał. nr 1_PFU_WZÓR_1

zał nr 2_plan sytuacyjny – płyta fundamentowa

zał nr 3_decyzja o ustalenie celu publicznego

zał nr 4_formularz cenowy

 

 

')