Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ZADANIE „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY MONTAŻU URZĄDZENIA GAMMA KAMERA SPECT-CT W BUD. NR 5 , PIĘTRO II

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ZADANIE „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY MONTAŻU URZĄDZENIA GAMMA KAMERA SPECT-CT W BUD. NR 5 , PIĘTRO II
wtorek 19 lutego, 2019

DOKUMENTY DO POBRANIA :

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ CENOWY

ZAŁĄCZNIKI (opis przedmiotu zamówienia, ekspertyza techniczna stropu, projekt ochrony radiologicznej, wytyczne producenta urządzenia, szkice liniowe I i II piętra bud. nr 5, wyrys terenu)

WZÓR ZKZ

 

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

')