Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Rehabilitacja Neurologiczna

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy otrzymał

z Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 kwotę

138 936,00 zł.

na realizację zadania:

Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021.

Nowoczesne urządzenie służy już pacjentom Oddziałów Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej.

')