Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Logistyka

Pion Logistyki szpitala realizuje zadania związane z zabezpieczeniem logistycznym działalności Szpitala.


Do głównych zadań Logistyki należy zaopatrzenie i zabezpieczenie Szpitala w:

poprzez prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Do zadań Logistyki należy również:

Zadania te realizują poszczególne Wydziały Logistyki, tj.:

Wydział Gospodarczy, do którego należą:

Wydział Infrastruktury, do którego należą:Kierownik Pionu Logistyki
płk rez. mgr Robert Łączyński
Tel. 261 417 410


Kierownik Wydziału Gospodarczego
mgr inż. Agnieszka Murkocińska
Tel. 695 404 741
Kierownik Wydziału Infrastruktury
Jolanta Żak
Tel. 782 901 209
')