Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Logistyka

Pion Logistyki szpitala realizuje zadania związane z zabezpieczeniem logistycznym działalności Szpitala.


Do głównych zadań Pionu Logistyki należy zaopatrzenie i zabezpieczenie Szpitala w:

poprzez prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Do zadań Pionu Logistyki należy również:

Zadania te realizują poszczególne Wydziały Pionu, tj.:

Wydział Gospodarczy, do którego należą:

Wydział Infrastruktury, do którego należą:

Kierownik Pionu Logistyki
płk rez. mgr Robert Łączyński
Tel. 261 417 410
')