Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Logistyka

Pion Logistyki szpitala realizuje zadania związane z zabezpieczeniem logistycznym działalności Szpitala.


Do głównych zadań Logistyki należy zaopatrzenie i zabezpieczenie Szpitala w:

poprzez prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Do zadań Logistyki należy również:

Zadania te realizują poszczególne Wydziały Logistyki, tj.:

Wydział Gospodarczy, do którego należą:

Wydział Infrastruktury, do którego należą:

Szef Logistyki
ppłk Tomasz Koziński
Tel. 261 417 410
Kierownik Wydziału Infrastruktury
Jolanta Żak
Tel. 782 901 209
')