Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Logistyka

Pion Logistyki szpitala realizuje zadania związane z zabezpieczeniem logistycznym działalności Szpitala.


Do głównych zadań Pionu Logistyki należy zaopatrzenie i zabezpieczenie Szpitala w:

poprzez prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Do zadań Pionu Logistyki należy również:

Zadania te realizują poszczególne sekcje Pionu, tj.:

Szef Logistyki Szpitala Klinicznego
ppłk mgr inż. Maciej Wysota
Tel. 261 417 410
')