Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

BHP

Służbę BHP stanowi wyodrębniona komórka organizacyjna podległa bezpośrednio Komendantowi Szpitala. Pełni funkcję doradczą i kontrolną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu realizacji, zapisanego w Kodeksie Pracy, obowiązku pracodawcy – ochrony życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy.


Zadania Służby BHP w Szpitalu to m.in.:


Informacja dot. instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego

Instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla praktykantów, wolontariuszy i stażystów odbywać się będzie 1 i 15 dnia każdego miesiąca. W sytuacji, gdy wymienione daty wypadają w dni wolne od pracy – instruktaże prowadzone będą w pierwszy dzień roboczy następujący po dniach wolnych. Przedmiotowe szkolenia odbywać się będą o godzinie 8.00 w sali dydaktycznej.

Główny specjalista ds. BHP
mgr Daria Włoch
Tel. 261 416 225
Specjalista ds. BHP
inż. Katarzyna Szulc
Tel. 261 416 225
')