Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi został wyodrębniony z Pionu Ekonomiczno-Finansowego i zaczął funkcjonować jako samodzielny wydział w styczniu 2009 roku.


W skład Wydziału wchodzi 5 Sekcji, tj. Sekcja Zatrudnienia, Sekcja Płac, Sekcji Umów Cywilno-Prawnych, Sekcja Ewidencji i Uposażeń oraz Sekcja Planowania i Szkolenia. Odpowiadają one za realizację polityki kadrowej Szpitala przede wszystkim poprzez przygotowywanie materiałów i ewidencji całokształtu spraw związanych z:

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi działa głównie w oparciu o takie dokumenty normatywne jak:

  1.  Statut 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy zatwierdzony Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej
  2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej /t. j. Dz.U.2011.711 z późn, zm./
  3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. 2019.1780 z późn. zm/
  4. Ustawa z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /t. j. Dz.U. 2020.1320 z późn. zm./.
  5. Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997r. /t. j. Dz.U. 2020.1325 z późn. zm./.
  6. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. /Dz.U. 2021.1133 z późn. zm./.
  7. Zakładowy Układ Zbiorowy.


Kierownik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mgr Mariusz Kuliński
tel. 261 417 377
e-mail: m.kulinski@10wsk.mil.pl


Kierownik Sekcji Zatrudnienia
mgr Anna Kasiorek
tel. 261 416 201
e-mail: a.kasiorek@10wsk.mil.pl
Kierownik Sekcji Płac
mgr Agnieszka Wonsewicz
tel. 261 416 201
e-mail: a.wonsewicz@10wsk.mil.pl
Kierownik Sekcji Umów Cywilno-Prawnych
mgr Katarzyna Kaczmarek
tel. 261 417 059
e-mail: k.kaczmarek@10wsk.mil.pl
Kierownik Sekcji Ewidencji i Uposażeń Żołnierzy Zawodowych
chor. Leszek Koszowski
tel. 261 417 396
e-mail: l.koszowski@10wsk.mil.pl
Kierownik Sekcji Planowania i Szkolenia
dr n. med. Elżbieta Bernaciak
tel. 261 417 404
e-mail: e.bernaciak@10wsk.mil.pl
')