Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Sekcja Zarządzania Jakością

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W BYDGOSZCZY

UZYSKANE CERTYFIKATY


Nadrzędnym celem 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na najwyższym poziomie jakościowym i etycznym, spełniając w sposób możliwie najlepszy potrzeby i oczekiwania Pacjentów. Sekcja Zarządzania Jakością stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio Komendantowi Szpitala.

Uzyskane certyfikaty w dużej mierze wsparły działania naszego Szpitala w przygotowaniu i uzyskaniu statusu szpitala akredytowanego, przyznawanego przez Ministra Zdrowia, po przejściu pozytywnej weryfikacji wymagań standardów akredytacyjnych (obejmujących wszystkie dziedziny funkcjonowania Szpitala)przeprowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.


Sekcja Zarządzania Jakością realizuje zadania związane z:

Pełnomocnik Komendanta
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

dr n. o zdr. Anna Raszka
tel. 261 416 223
e-mail: anna.raszka@10wsk.mil.pl
')