Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

WCMP


Wojskowe Centrum Medycyny Pracy


Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy:

Badania wstępne

 • przed rozpoczęciem świadczenia obowiązku pracy przez pracownika
 • przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika (zmiana czynników szkodliwych)
 • po wystąpieniu nowych czynników szkodliwych na stanowisku pracy

Badania okresowe

 • przed wygaśnięciem ważności ostatniego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy

Badania kontrolne

 • przed powrotem do obowiązku świadczenia pracy pracownika przebywającego powyżej 30 dni na zwolnieniu lekarskim

Inne

 • badania kierowców
 • badania na pozwolenie na broń
 • badania osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
 • badania pracowników zabezpieczenia technicznego
 • badania pracowników ochrony fizycznej
 • badania sanitarno-epidemiologiczne wraz z wydaniem oświadczenia

Każdy pracodawca zobowiązany jest wystawić pracownikowi skierowanie na badania medycyny pracy.

W druku tym należy umieścić czynniki szkodliwe, które występują na stanowisku pracy.


Harmonogram postępowania przy zleceniu badania:

Dane adresowe

Wojskowe Centrum Medycyny Pracy

10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Kontakt telefoniczny

261 417 218

261 417 246

Kontakt e-mail

wcmp@10wsk.mil.pl


Kierownik Wojskowego Centrum Medycyny Pracy
lek. Henryk Chołody
tel. 261 417 290
wcmp@10wsk.mil.pl
')