Hospital’s Headquaters

cz. p. o. Komendant Szpitala Klinicznego

płk dr n. med. Sławomir Wawrzyniak

tel. 261 417 001

Zastępca Komendanta ds. Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego

płk dr n. med. Paweł Jakubczyk
tel. 261 415 600

cz. p .o. Zastępca Komendanta Szpitala Klinicznego ds. Pielęgniarstwa

ppłk mgr piel. Iwona Żuczek

tel. 261 417 001

Zastępca Komendanta ds. Wojskowego Centrum Medycyny Pracy

lek. Henryk Chołody
tel. 261 417 290

Sekretariat Komendy Szpitala

mgr Żaneta Piotrowska
tel. 261 417 001
fax 261 416 117

Accreditation Certificate of the Minister of Health

Contact

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Full contact