ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

Tel. 261 417 220
fax. 261 416 110

NIP: 554-031-25-10
REGON: 090538318
KRS: 0000007548
RPWDL: 000000018558

Podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt