Komenda Szpitala

cz. p. o. Komendant Szpitala Klinicznego

płk dr n. med. Sławomir Wawrzyniak

tel. 261 417 001

Zastępca Komendanta Szpitala Klinicznego ds. Lecznictwa

płk rez. dr n. med. Robert Włodarski

tel. 261 417 001

Zastępca Komendanta ds. Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego

płk dr n. med. Paweł Jakubczyk
tel. 261 415 600

cz. p .o. Zastępca Komendanta Szpitala Klinicznego ds. Pielęgniarstwa

ppłk mgr piel. Iwona Żuczek

tel. 261 417 001

Zastępca Komendanta ds. Wojskowego Centrum Medycyny Pracy

płk rez. dr n. med. Wojciech Wójcicki
tel. 261 417 290

Sekretariat Komendy Szpitala

mgr Żaneta Piotrowska
tel. 261 417 001
fax 261 416 117

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt