Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Klinika Chirurgiczna

W skład Kliniki Chirurgicznej wchodzą:

 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej z Oddziałem Procedur Małoinwazyjnych

Pełen wachlarz świadczeń wykonywanych w Klinice opisujemy poniżej.

 

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat tel.: 261 417 051

Kontakt elektroniczny:

E-mail:: chirurgia@10wsk.mil.pl
Skład personalny


Kierownik Kliniki Chirurgicznej


płk dr n. med. Rafał Góra

specjalista chirurgii ogólnej,
chirurgii naczyniowejOrdynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii


płk w st. spocz. dr n. med. Marek Gryz

specjalista chirurgii ogólnej,
chirurgii klatki piersiowejKoordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej


dr n. med. Tomasz Grzela

specjalista chirurg naczyniowy
specjalista angiolog

Pielęgniarka Oddziałowa
Kliniki Chirurgicznej


dr n. o zdr. Urszula Nowakowska

specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Pozostały personel:
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Lekarze specjaliści
ppłk rez. lek. Andrzej Chyrek
spec. chirurgii ogólnej
płk dr n. med. Rafał Góra
spec. chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
płk w st. spocz. dr n. med. Marek Gryz
spec. chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej
lek. Rafał Krzemiński
spec. chirurgii ogólnej
mjr rez. lek. Cezary Ostrowski
spec. chirurgii ogólnej
ppłk w st. spocz. lek. Jarosław Siemaszko
spec. chirurgii ogólnej i angiologii
ppłk lek. Monika Szrajda
spec. chirurgii ogólnej i kardiochirurgii
lek. Maciej Tarczyński
spec. chirurgii ogólnej
Lekarze w trakcie specjalizacji
dr n. med. Marta Surman-Wika
lek. Jakub Czerwiński
kpt. lek. Kamila Kowalczyk
por. lek. Rafał Szczepanek
ppor. lek. Witold Bryl
ppor. lek. Daniel Celiński
Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej z Oddziałem Procedur Małoinwazyjnych
Lekarze specjaliści
płk dr n. med. Rafał Góra
spec. chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
dr n. med. Tomasz Grzela
spec. chirurg naczyniowy, spec. angiolog
lek. Iwona Jaworowska–Detyna
spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej
dr n. med. Radosław Piotrowicz
spec. chirurgii naczyniowej
lek. Przemysław Stężała
spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej
Lekarze w trakcie specjalizacji
lek. Łukasz Andracki
spec. chirurgii ogólnej
Zakres działalności

Operacje onkologiczne:

 • nowotworów przewodu pokarmowego: żołądka, jelita cienkiego i grubego oraz odbytnicy, pierwotne i przerzutowe nowotwory wątroby, dróg żółciowych trzustki, przełyku
 • termoablacja guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby
 • termoresekcja wątroby
 • nowotworów tarczycy
 • nowotworów piersi: biopsja węzła wartowniczego (metoda izotopowa obejmująca przedoperacyjną limfoscyntygrafię i śródoperacyjną lokalizację węzła wartowniczego przy użyciu gammakamery, radykalna zmodyfikowana masektomia,
 • nowotworów skóry

 

Operacje chirurgii ogólnej:

 • całkowita i częściowa resekcja tarczycy z monitoringiem nerwów krtaniowych
 • operacja przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych, brzusznych i pooperacyjnych bez i z użyciem siatki
 • operacje w zakresie trzustki, wątroby i śledziony
 • operacje przepuklin rozworu przełykowego
 • operacje jelita grubego i cienkiego
 • klasyczne wycięcie wyrostka robaczkowego i pęcherzyka żółciowego
 • operacje proktologiczne : żylaki odbytu, przetoki okołoodbytnicze,

 

Operacje laparoskopowe:

 • laparoskopowe operacje przepuklin rozworu przełykowego i refluksu żołądkowo – przełykowego
 • laparoskopowe operacje jelita grubego i cienkiego
 • laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia )
 • laparoskopowe wycięcie wyrostka robaczkowego (appendektomia)
 • laparoskopowe wycięcie śledziony (splenektomia)
 • laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych

Operacje chirurgii naczyniowej klasycznej:

 • operacje w zakresie tętnic szyjnych, podobojczykowych (endarterektomia, pomostowanie)
 • pomostowanie naczyniowe na poziomie aorty i tętnic biodrowych
 • pomostowanie naczyniowe na poziomie tętnic kończyn dolnych
 • pomostowanie tętnic trzewnych
 • operacje tętniaków aorty i tętniaków tętnic obwodowych
 • operacje urazów naczyń tętniczych i żylnych
 • operacje ostrego i przewlekłego niedokrwienia kończyn górnych i dolnych
 • wytwarzanie przetok dializacyjnych
 • operacje tętniaków przetok dializacyjnych

 

Operacje wewnątrznaczyniowe:

 • angioplastyka i stentowanie tętnic szyjnych, podobojczykowych
 • angioplastyka i stentowanie aorty, tętnic biodrowych i kończyn dolnych
 • stentowanie tętnic obwodowych
 • wewnątrznaczyniowe operacje tętniaków aorty (implantacja stentgratów: EVAR, TEVAR)
 • wewnątrznaczyniowe operacje tętniaków tętnic biodrowych i kończyn dolnych
 • angioplastyka i stentowanie zwężeń przetok dializacyjnych
 • wewnątrznaczyniowa tromboliza.

 

Operacje hybrydowe :

 •  połączenie metod klasycznych z wewnątrznaczyniowymi

 

')