Historia Polikliniki

Historia powstania Polikliniki sięga roku 1948 gdy powołano Okręgową Przychodnię Lekarską (OPLek), która mieściła się w budynku przy ówczesnej Al. 1 Maja 147. Pod koniec roku 1951 przeniesiono Przychodnię do budynku przy ul. Dwernickiego, aż dopiero w roku 1957 położono kamień węgielny pod budowę Polikliniki przy ul. Powstańców Warszawy. 

Otwarcie nowej siedziby nastąpiło w 1963 roku i Przychodnia znajduje się w tym miejscu prawie do końca 2020 roku, obecnie jest to budynek Wojskowego Centrum Medycyny Pracy.

W roku 1985 Przychodnia została zintegrowana ze Szpitalem jako Poliklinika 10 WSzK z chwilą otwarcia Szpitala. Pierwszym komendantem Okręgowej Przychodni Lekarskiej został mjr lek. Michał Kulinowski (do maja 1948r.). Kolejnymi Komendantami byli:

 • płk dr n. med. Zygmunt Hoffman
 • płk dr n. med. Stanisław Janczewski
 • płk lek. Jan Buszke
 • płk lek. Edmund Prusiewicz
 • płk dr n. med. Henryk Woźniak
 • płk lek. Bohdan Gajda
 • płk lek. Edward Abłażej
 • płk lek. Krzysztof Kasprzak
 • płk rez. lek. Henryk Chołody
 • płk dr n. med. Paweł Jakubczyk
 • ppłk mgr Iwona Manos
 • od maja 1948 r. do maja 1953 r.
 • od maja 1953 r. do stycznia 1965 r.
 • od stycznia 1965 r. do sierpnia 1969 r.
 • od sierpnia 1969 r. do stycznia 1974 r.
 • od stycznia 1974 r. do listopada 1984 r.
 • od listopada 1984 r. do lutego 1994 r.
 • od lutego 1994 r. do maja 2001 r.
 • od maja 2001 r. do grudnia 2004 r.
 • od grudnia 2004 r. do listopada 2020 r.
 • od grudnia 2020 r. do 21 maja 2023 r.
 • od 22 maja 2023 r. do chwili obecnej.

Poliklinika jest integralną częścią Szpitala i obejmuje w swoim zakresie świadczenia podstawowej, specjalistycznej, a także stomatologicznej opieki zdrowotnej.
Gabinety specjalistyczne odpowiadają Klinikom i Oddziałom Klinicznym Szpitala.

W starym budynku Polikliniki funkcjonowało:

 • 15 gabinetów POZ
 •  32 specjalności lekarsko-dentystyczne
 •  9 pracowni diagnostycznych
 •  przychodnia zdrowia psychicznego
 •  przychodnia stomatologiczna

Co roku wzrasta ilość porad lekarskich udzielanych w gabinetach Polikliniki oraz ilość wykonanych badań laboratoryjnych. Budynek wytrwał próbę czasu, ale w chwili pod względem funkcjonalności przestawał spełniać nasze oczekiwania. W związku z powyższym, została podjęta decyzja o budowie nowego obiektu. Skupiliśmy się na systematycznej poprawie jakości obsługi świadczeniobiorców, a przede wszystkim stworzenia funkcjonalnych pomieszczeń i stosownych stanowisk pracy, których bez budowy nowego obiektu nie byliśmy w stanie zapewnić. Dzięki inwestycji wartej prawie 70 mln zł, wspartej przez Ministerstwo Obrony Narodowej, pacjenci bez wątpienia mają bardziej komfortowe i przyjazne warunki do leczenia.

Budynek Nowej Polikliniki zaprojektowano w formie prostej prostopadłościennej bryły zlokalizowanej prostopadle do istniejących budynków Logistyki i Starej Polikliniki. Projektowany budynek połączono z sąsiadującymi budynkami poprzez łączniki.

Budynek Polikliniki o powierzchni zabudowy 9 865,20 m² posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną. Program medyczny, zlokalizowany jest na kondygnacjach nadziemnych (parter, piętro 1, piętro 2). Na kondygnacji podziemnej zlokalizowane są parkingi w liczbie około 30 miejsc dla samochodów osobowych, 6 miejsc postojowych dla karetek pogotowia i pomieszczenia techniczne. Łączniki do istniejących budynków Logistyki i „Starej Polikliniki” – odpowiednio na parterze i 1 piętrze.

Zakończenie inwestycji planowano na IV kwartał 2020 roku.

15 grudnia 2020 r. miało miejsce symboliczne przekazanie kluczy przez Kierownika Kontraktu Janusza Zwolenkiewicza i Kierownika Budowy Andrzeja Chmielka, reprezentującego firmę BUDIMEX, która ukończyła prace w nowym budynku Polikliniki. Po kameralnej uroczystości zostały dopełnione formalności w postaci oficjalnego podpisania protokołów przekazania inwestycji.

W nowej Poliklinice funkcjonuje 10 gabinetów POZ, 166 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych oraz 46 gabinetów diagnostycznych. Na uwagę zasługuje Zakład Radiologii, gabinet gastrologii z pracownią endoskopową, stacja dializ z 13 stanowiskami dializacyjnymi oraz nowoczesny blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi i salą wybudzeń.

W najbliższych planach jest otwarcie nowych gabinetów: genetyki, leczenia bólu,  medycyny sportowej oraz poradnię żywienia domowego.

Podjęta przez Szpital inwestycja będzie służyła pokoleniom.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt