Oddział Kliniczny Okulistyczny

W Oddziale Klinicznym Okulistycznym 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy wykonywane są w szerokim zakresie chirurgiczne operacje okulistyczne oraz diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób oczu. Rocznie w oddziale hospitalizowanych jest ponad 2500 pacjentów z czego około 1800 leczonych jest chirurgicznie. W skład Oddziału wchodzi:

  • Pracownia ultrasonografii okulistycznej
  • Pracownia laseroterapii
  • Blok operacyjny okulistyczny spełniający wszystkie obowiązujące standardy (m.in. klimatyzacja) wyposażony w aparaturę umożliwiającą wykonywanie zabiegów operacyjnych w nowoczesnych technikach operacyjnych.

W Poliklinice 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego funkcjonują specjalistyczne poradnie okulistyczne:

  • Poradnia Okulistyczna ogólna w ramach której przeprowadzana jest diagnostyka oraz przewlekłe leczenie chorób oczu (np. jaskra)
  • Poradnia Chorób Siatkówki w ramach, której wykonywane są badania angiografii fluoresceinowej (AF) i spektralnej koherentnej optycznej tomografii siatkówki (SOCT). Poradnia zajmuje się kwalifikacją pacjentów do leczenia iniekcjami antyVEGF w ramach leczenia szpitalnego lub programów lekowych (AMD i DME)
  • Poradnia Laseroterapii w której można wykonać: kapsulotomię, zabiegi p/jaskrowe (irodytomię, gonioplastykę, trabekuloplastykę), fotokoagulację siatkówki
  • Poradnia Leczenia Zeza umożliwiająca diagnostykę zeza wraz z badaniami na synoptoforze, ekranie Hessa oraz terapię widzenia z ćwiczeniami pleoptyczno-ortoptycznymi

Pacjenci ze skierowaniami na planowe operacje proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem celem umówienia terminu wizyty kwalifikacyjnej.

Zobacz na mapie szpitala

Skład personalny

Ordynator
Oddziału Klinicznego Okulistycznego

ppłk lek. Marcin Mach

specjalista okulistyki

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Klinicznego Okulistycznego

mgr Ewa Świątkowska

Zakres działalności

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt