Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej

Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ jest największym zakładem diagnostycznym Szpitala, jednym z najnowocześniejszych placówek w Wojsku Polskim, wiodącym ośrodkiem w regionie.

KZRL dysponując fachową, doświadczoną kadrą medyczną oraz nowoczesną aparaturą diagnostyczną spełnia oczekiwania pacjentów i wymagania specjalistów Oddziałów/Klinik Szpitala. Badania diagnostyczne świadczone są w technologii cyfrowej DR, w oparciu o system radiologii pośredniej CR z wykorzystaniem nowoczesnego systemu informatycznego i archiwizacyjnego. Użytkowany system zapewnia poufność informacji zawartych w dokumentacji medycznej, bezstratną archiwizację zabezpieczoną przed zmianą danych podstawowych. Zakład jest ośrodkiem szkoleniowym prowadzącym szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w zakresie radiologii oraz dla studentów wydziału elektroradiologii.  We współpracy ze specjalistami innych specjalności prowadzi wiele międzynarodowych i ogólnopolskich programów badawczych i przesiewowych. Zakład wdrożył, realizuje i doskonali zasady systemu zarządzania jakością, któremu podlegaj wszystkie etapy realizacji usług medycznych z zakresu radiologii.

Zobacz na mapie szpitala

Skład personalny

Koordynator Klinicznego Zakładu Radiologii Lekarskiej

ppłk rez. lek. Cezary Wałęsa

specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Zastępca Kierownika
Klinicznego Zakładu Radiologii Lekarskiej

ppłk lek. Konrad Stopa

specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

p. o. Kierownik
Zespołu Techników

mgr Izabela Pietrzak

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt