Oddział Kliniczny Dermatologiczny

Oddział Kliniczny Dermatologiczny zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem zachowawczym:

  • zapalnych chorób skóry;
  • chorób pęcherzowych i tkanki łącznej;
  • alergicznych chorób skóry;
  • chorób przenoszonych drogą płciową.

W Oddziale diagnozowane są również schorzenia włosów i paznokci.

Zobacz na mapie szpitala

Skład personalny

cz. p.o. Ordynatora
Oddziału Klinicznego Dermatologicznego

kpt. lek. Michalina Sobecka

specjalista w dziedzinie dermatologia i wenerologia

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Klinicznego Dermatologicznego

piel. spec. Zofia Osińska

Zakres działalności

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt