Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Centralna Sterylizatornia

Rozruch Centralnej Sterylizatorni nastąpił 1 lipca 1985 roku.
Był to pierwszy tego typu zakład w wojskowej służbie zdrowia.


         Obecnie to nowoczesny zakład spełniający aktualne wymogi prawne. Stanowi istotny element bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjenta, to również ważny składnik oceny infrastruktury technicznej szpitala. Reprezentuje polskie sterylizatornie na stronie Światowego Forum Sterylizacji.

Centralna Sterylizatornia 10WSzKzP  SPZOZ jest komórką usługową wytwarzającą sterylne materiały medyczne w systemie zwalidowanym. Proces obejmuje mycie i dezynfekcję, sterylizację i dystrybucję materiałów medycznych. Każdy etap jest  monitorowany przy pomocy systemu elektronicznego, równolegle prowadzona jest dokumentacja papierowa. Centralna Sterylizatornia dysponuje również sprzętem do dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń szpitalnych i reaguje na potrzeby szpitala w tym zakresie.

Centralna  Sterylizatornia  pełni usługi w zakresie:

Przyjęto zasadę: „jeden zestaw na raz dla jednego pacjenta”. System ten ogranicza możliwość przeniesienia infekcji z pacjenta na pacjenta.

CS prowadzi elektroniczną i papierową dokumentację wykonywanej pracy, czasu wykonania, osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Dział poprzez system komputerowy nadzoruje pełną drogę instrumentarium medycznego od chwili przyjęcia przez pracownika CS, poprzez proces mycia i dezynfekcji z identyfikacją osoby kwalifikującej, zapisem pracy myjni – dezynfektora, identyfikacją osoby kontrolującej i konserwującej sprzęt, pakietującej zestaw operacyjny, kwalifikującej do właściwej metody sterylizacji, zapis procesu sterylizacji, kontrolę procesów sterylizacji do momentu wydania gotowego produktu do odbiorcy.

Narzędzia chirurgiczne z ZBO są zsyłane bez moczenia wstępnego w kontenerze, „brudną” windą zaraz po użyciu. Narzędzia chirurgiczne z gabinetów zabiegowych szpitala i z polikliniki są poddane wstępnej dezynfekcji w miejscu użycia, a następnie wózkami transportowymi, w kontenerach są przekazane do CS, do komory przyjęć w strefie brudnej. Wózki i kontenery są myte i dezynfekowane w myjni WD750S, a zestawy narzędziowe, po identyfikacji kodem kreskowym przechodzą przez w pełni zwalidowany  proces technologiczny.

Kierownik
Centralnej Sterylizatorni
mgr Zofia Sala
tel. 261 417 272
')