Konsultanci

cz. p. o. Komendant Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

płk dr n. med. Sławomir Wawrzyniak

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurologii

płk dr n. med. Robert Szyca

Konsultant Krajowy ds. obronności w dziedzinie chirurgii ogólnej

Kierownik Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu

płk dr n. med. Jerzy Lachowicz

Konsultant Krajowy ds. obronności w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Kierownik Polikliniki

ppłk mgr Iwona Manos

Konsultant Krajowy ds. obronności w dziedzinie psychologii klinicznej

Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego

ppłk dr n. med. Marcin Birski

Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie neurochirurgii

Ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej

płk rez. dr n. med. Marcin Miklas

Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie urologii

Koordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej

dr n. med. Tomasz Grzela

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Konsultant Kliniki Psychiatrycznej

płk rez. dr n. med. Rafał Lubosik

Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie psychiatrii

Konsultant Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

płk w st. spocz. lek. Jacek Urbanowicz

Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie medycyny ratunkowej

Kierownik Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

dr hab. n. med. Marek Szymański

Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt