10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy w ramach Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, będzie realizował projekt nr POIS.09.02.00-00-0070/17 pt.: „ Wymiana aparatury i sprzętu medycznego na oddziałach ginekologii i pulmonologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, w celu poprawy systemu opieki zdrowotnej”.

W ramach projektu planowany jest do zakupu sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Klinicznego Ginekologicznego oraz dla Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii.

Oddział Kliniczny Ginekologiczny:

 • Tor wizyjny endoskopowy ze specjalistycznym instrumentarium ginekologicznym – 1 szt.
 • Aparat USG z głowicą endowaginalną i convex 4D – 1 szt.
 • Monitor funkcji życiowych transportowy – 1 szt.
 • Łóżko szpitalne elektryczne – 9 szt.

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii:

 • Wieża endoskopowa z trzema wideobronchoskopami oraz dwoma bronchoskopami USG (EBUS) – 1 szt.
 • Spirometr – 2 szt.
 • Kabina bodypletyzmograficzna – 1 szt.
 • Monitor funkcji życiowych transportowy – 1 szt.
 • Łóżko szpitalne elektryczne – 8 szt.

Planowana wartość całkowita projektu – 3 370 585,54 zł w tym:

 • dofinansowanie z EFRR – 2 861 129,36 zł
 • kwota współfinansowania wkładu własnego przez Ministerstwo Zdrowia – 504 905,18 zł
 • wkład własny – 4 551,00 zł

Cel projektu:

Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy.

Cele szczegółowe:

 • zmniejszanie nierówności w zakresie stanu zdrowia
 • zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych
 • poprawa skuteczności podejmowanych działań diagnostycznych i leczniczych
 • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie
 • optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów
 • poprawa efektywności i jakości systemu opieki zdrowotnej
 • dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej.

Projekt współfinansowany są przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt