Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

„Chirurgia szczękowo-twarzowa jest wysokospecjalistyczną dziedziną medycyny z pogranicza stomatologii i medycyny ogólnej. Obejmuje swoim działaniem diagnostykę oraz leczenie schorzeń twarzowej części czaszki.”

Ważne informacje dla pacjenta dotyczące przyjęcia na Oddział

 

Zobacz na mapie szpitala

Skład personalny

Koordynator
Oddziału Chirurgii Twarzowo-Szczękowej

dr n. med. Maciej Rozwadowski

specjalista w dziedzinie chirurgia szczękowo-twarzowa

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Klinicznego Otolaryngologicznego

mgr Sylwia Kocieniewska

specjalistka pielęgniarastwa operacyjnego

Zakres działalności

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt