Dane kontaktowe

Zobacz na mapie szpitala

Skład personalny

płk dr n.med. Jerzy Lachowicz
Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego Ortopedii Onkologicznej i Zapalenia Kości

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

ppłk lek. Andrzej Osuch
Ordynator
Oddziału Klinicznego Ortopedii

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

ppłk dr n. med. Tomasz Kozłowski

Ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista medycyny sportowej

ppłk dr n. med. Jarosław Grzyl
Ordynator
Oddziału Klinicznego Artroskopii

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

mgr Katarzyna Gołębiewska
Pielęgniarka Oddziałowa
Kliniki Ortopedii i Chirurgii Narządu Ruchu

Zespół Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu upowszechnił w regionie wiele metod operacyjnych takich jak:

  1. Endoprotezoplastyka bezcementowa i cementowa – pierwotne i rewizyjne stawów: biodrowych, kolanowych (w tym o krótkim trzpieniu).
  2. Artroskopie stawów kolanowych z plastyką ACL i chrząstki stawowej.
  3. Artroskopie stawów biodrowych.
  4. Rekonstrukcje obrąbka panewki i stożka rotatorów barków.
  5. Leczenie powikłań zrostu kostnego.
  6. Leczenie złamań z użyciem płyt LPC i gwoździ śródszpikowych.
  7. Leczenie nabytych i wrodzonych deformacji stopy.
  8. Leczenie nabytych i wrodzonych deformacji ręki.

Zakres działalności

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt