Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

CZAS OCZEKIWANIA JEST UWARUNKOWANY LICZBĄ PRZEBYWAJĄCYCH W ODDZIALE PACJENTÓW

Maksymalny czas na podjęcie decyzji o przyjęciu/ odmowie przyjęcia do Szpitala wynosi 24 godziny, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach.

Zobacz na mapie szpitala

Skład personalny

Ordynator
Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

płk lek. Piotr Karolak

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej

Konsultant Kliniczny
Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

płk w st. spocz. lek. Jacek Urbanowicz

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
specjalista medycyny ratunkowej

Pielęgniarka Oddziałowa
Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

dr n. o zdr. Katarzyna Rzepka

Zakres działalności

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt