Usługi publiczne E – Zdrowie MON

Czytaj więcej

Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy – EFRR

Czytaj więcej

Ginekologia i Pulmunologia – EFRR

Czytaj więcej

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Czytaj więcej

Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy

Czytaj więcej

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt