STAŻE KIERUNKOWE/ KURSY W RAMACH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

Postępowanie
 dla lekarzy specjalizujących się w 10.WSKzPS PZOZ
odbywających staż kierunkowy w 10.WSKzPSPZOZ w Bydgoszczy

 1. Pobierz wniosek kierowany do Komendanta Szpitala.
 2. Uzyskaj na wniosku niezbędne zgody i złóż w Kancelarii Jawnej (II piętro Komenda Szpitala).
 3. Po uzyskaniu decyzji oryginał wniosku zostanie przekazany do Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi celem ewidencji czasu pracy, a ksero do Wydziału Planowania
  i Szkolenia.

Postępowanie
 dla lekarzy specjalizujących się w 10.WSKzPSPZOZ
odbywających staż kierunkowy poza 10WSKzPSPZOZ w Bydgoszczy

 1. Pobierz wniosek kierowany do Komendanta Szpitala.
 2. Uzyskaj na wniosku niezbędne zgody i złóż w Kancelarii Jawnej (II piętro Komenda Szpitala).
 3. Przed rozpoczęciem stażu należy zgłosić się do Wydziału Planowania i Szkolenia
  (II piętro Komenda Szpitala) celem otrzymania POROZUMIENIA między placówkami jeśli takie nie zostało wcześniej zawarte.

Uwaga!

Staże kierunkowe w pierwszej kolejności powinny być realizowane
w jednostce prowadzącej szkolenie specjalistyczne, a następnie w jednostkach
z którymi zostało podpisane porozumienie.

W innym przypadku wniosek należy uzasadnić.


Postępowanie
dla lekarzy z innych placówek zewnętrznych
odbywających staż kierunkowy w 10.WSKzPSPZOZ w Bydgoszczy

 1. Pobierz wniosek skierowany do Komendanta Szpitala.
 2. Uzyskaj na wniosku niezbędne zgody i złóż w Kancelarii Jawnej ( II piętro Komenda Szpitala).
 3. Przed rozpoczęciem stażu należy dostarczyć do Wydziału Planowania i Szkolenia
  (II piętro Komenda Szpitala) POROZUMIENIE z Placówki w której odbywane jest szkolenie specjalizacyjne.
 4. W dniu rozpoczęcia stażu należy zgłosić się do Wydziału Planowania i Szkolenia celem sfinalizowania formalności oraz przeprowadzenia niezbędnych  szkoleń.

Uwaga!

Wyjątkiem odstąpienia od czynności zawarcia POROZUMIENIA jest wcześniej podpisane porozumienie/umowa między placówkami.


KURS DLA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

Postępowanie
dla lekarzy specjalizujących się w 10.WSKzPSPZOZ
 realizujących obowiązkowe kursy w ramach szkolenia specjalizacyjnego.

 1. Pobierz wniosek kierowany do Komendanta Szpitala
 2. Uzyskaj na wniosku niezbędne zgody i złóż w Kancelarii Jawnej (II piętro Komenda Szpitala).
 3. Po uzyskaniu decyzji oryginał wniosku zostanie przekazany do Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi celem ewidencji czasu pracy, a ksero do Wydziału Planowania
  i Szkolenia.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt