Zakład Analityki Lekarskiej (Laboratorium)

Zakład Analityki Lekarskiej obejmujący trzy pracownie:

I. Pracownie Analityki Lekarskiej:

  • Pracownia dyżurna,
  • Pracownia Biochemii i Immunochemii,
  • Pracownia Analityki Ogólnej,
  • Pracownia Hematologii,
  • Pracownia Koagulologii,
  • Pracownia Proteinogramów.

II. Pracownia Mikrobiologii.

III. Pracownia Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej.

Nowoczesne laboratorium diagnostyczne wyposażone w najnowszą zautomatyzowaną aparaturę badawczą, stosujące najnowocześniejsze metody diagnostyczne, bezpieczny system do pobierania krwi oraz doświadczony i wykwalifikowany personel to gwarancja uzyskiwania wyników najwyższej jakości. Zakład Analityki Lekarskiej (ZAL) 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy jest placówką wykonującą wieloprofilowe badania diagnostyczne: biochemiczne, immunochemiczne, hematologiczne, koagulologiczne, z zakresu analityki ogólnej, mikrobiologiczne oraz badania genetyczne.

Świadectwo Międzylaboratoryjnej Oceny Jakości Badań 2023

Poniżej znajdą Państwo informacje o punktach pobrań, przygotowaniu się do poszczególnych badań oraz dostępie do wyników.

Skład personalny

Kierownik
Zakładu Analityki Lekarskiej

dr n. med. Joanna Sierzputowska

specjalista mikrobiologii

Zastępca Kierownika Zakładu Analityki Lekarskiej

mgr Edyta Onasz

specjalista analityki medycznej

Kierownik Zespołu Techników

Kamila Templin-Grzenkowitz

Kierownik Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej

dr n. med. inż. Alicja Bartoszewska-Kubiak

specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Konsultant Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej

dr n. med. Krystyna Soszyńska

specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Zakres działalności:

Badania genetyczne

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt