Oddziały kliniczne

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Więcej
Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny
Więcej
Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej
Więcej
Oddział Kliniczny Dermatologiczny
Więcej
Oddział Kliniczny Okulistyczny
Więcej
Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
Więcej

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt