Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy

 

Każdy pracodawca zobowiązany jest wystawić pracownikowi skierowanie na badania medycyny pracy.
W druku tym należy umieścić czynniki szkodliwe, które występują na stanowisku pracy.

 

Harmonogram postępowania przy zleceniu badania

1
1

Pacjent posiadający skierowanie na badanie medycyny pracy umawia badania i konsultacje za pośrednictwem rejestracji wizyty pod numerem 261 417 218 lub 261 417 246.

2
2

Badania i konsultacje specjalistyczne rozpoczyna wywiad pielęgniarski medycyny pracy.

3
3

Pacjent zgodnie z umówionym harmonogramem realizuje wyznaczone badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne.

4
4

Ostatnią wizytę stanowi konsultacja z lekarzem orzecznikiem medycyny pracy, który w przypadku braku w wypadku braku przeciwwskazań wydaje orzeczenie o zdolności do pracy.

5
5

Jeżeli lekarz lekarz medycyny pracy zleci dodatkowe badania diagnostyczne, konieczne do oceny stanu zdrowia, zapewniamy dostęp do usług 10. WSzKzP SPZ OZ w Bydgoszczy.

Dane adresowe

Wojskowe Centrum Medycyny Pracy

10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Zastępca Komendanta ds. Wojskowego Centrum Medycyny Pracy

płk rez. dr n. med. Wojciech Wójcicki

tel. 261 417 290
wcmp@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt