Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny

Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny zajmuje się leczeniem zachowawczym i operacyjnym pacjentów w dziedzinie otolaryngologii, foniatrii i audiologii.

Oddział dysponuje 18 łóżkami w jedno-, dwu- i trzy osobowych salach. Posiada swój własny dwusalowy blok operacyjny, salę pooperacyjną, gabinety zabiegowe, pracownię audiometryczne – videonystagmograficzną oraz foniatryczną.

Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny prowadzi specjalizacje w dziedzinie otolaryngologii (trzy akredytacje) oraz szkolenia stażystów w ramach stażu podyplomowego.

Zobacz na mapie szpitala

Skład personalny

cz. p o. Ordynatora Oddziału Klinicznego Otolaryngologicznego

mjr lek. Dariusz Dynarowicz

specjalista w dziedzinie otolaryngologii

Konsultant Kliniczny
w dziedzinie otolaryngologii

ppłk rez. dr n. med. Andrzej Krzyżaniak

specjalista w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Klinicznego Otolaryngologicznego

mgr Sylwia Kocieniewska

specjalistka pielęgniarastwa operacyjnego

Zakres działalności

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt