Regulamin Organizacyjny 10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy

Regulamin Organizacyjny 10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt