STAŻE CZĄSTKOWE DO SPECJALIZACJI

  1. Napisz wniosek do Komendanta Szpitala z prośbą zgodę na realizację stażu cząstkowego do specjalizacji.

We wniosku należy podać:

  • nazwę specjalizacji oraz dziedzinę w jakiej ma być realizowany staż cząstkowy,
  • oddział na którym miałby być realizowany staż,
  • data rozpoczęcia i zakończenia stażu.

Na wniosku w pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę (najlepiej osobiście) pisemną od kierownika kliniki /oddziału na którym miałby być prowadzony staż cząstkowy. Następnie wniosek pozostawić w kancelarii jawnej który zostanie przedstawiony do opinii Komendantowi Szpitala.

  1. Po otrzymaniu zgody ksero prośby należy przedłożyć placówce w której jest prowadzona specjalizacja, celem otrzymania stosownego porozumienia imiennego i dostarczenie go do Wydziału Planowania i Szkolenia przed rozpoczęciem stażu.

Wyjątkiem odstąpienia od czynności związanej z wydaniem porozumienia jest wcześniej już podpisana umowa między komórkami organizacyjnymi na odbywanie staży cząstkowych, które Nasza Placówka może zapewnić w ramach swojej struktury organizacyjnej.

  1. W dniu rozpoczęcia stażu należy zgłosić się do Wydziału Planowania i Szkolenia celem sfinalizowania formalności związanych z realizacją stażu cząstkowego do specjalizacji.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt