1. Napisz wniosek z prośbą do Komendanta Szpitala o przyjęcie na praktykę.

We wniosku należy podać:
– rok, na którym obecnie studiujesz i na jakiej uczelni,
– dziedzinę w jakiej ma być prowadzone szkolenie,
– ewentualnie oddział na którym może być prowadzona praktyka,
– data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.

2. Po wyrażeniu zgody przez Komendanta, kopię wniosku przedstawić uczelni, celem wydania stosownego porozumienia i dostarczenie go do Wydziału Planowania i Szkolenia przed rozpoczęciem praktyki.

Wyjątkiem odstąpienia od czynności związanej z wydaniem porozumienia przez uczelnię są praktyki wakacyjne, jeśli wcześniej została sporządzona umowa zbiorcza między placówkami. W takim przypadku obowiązuje lista studentów załączona do umowy bądź skierowanie imienne z placówki kształcącej.

3. W dniu rozpoczęcia praktyki należy zgłosić się do Wydziału Planowania i Szkolenia celem sfinalizowania formalności niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.


1. Napisz wniosek z prośbą do Komendanta Szpitala o przyjęcie do pracy w formie wolontariatu.

We wniosku należy podać:
– rok, na którym obecnie studiujesz/uczysz się oraz nazwę placówki kształcącej (dot. studenta, ucznia),
– oddział na którym miałby być świadczony wolontariat,
– data rozpoczęcia i zakończenia wolontariatu (czas powyżej 32 dni).

Na wniosku w pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę (najlepiej osobiście) pisemną od kierownika kliniki /oddziału na którym miałby być świadczony wolontariat. Następnie wniosek pozostawić w kancelarii jawnej. Zostanie on przekazany do opinii Komendantowi Szpitala. 

2. Po wyrażeniu zgody przez Komendanta należy zgłosić się do Wydziału Planowania i Szkolenia, celem podpisania porozumienia na pracę w formie wolontariatu.

3. W dniu rozpoczęcia wolontariatu należy zgłosić się do Wydziału Planowania i Szkolenia celem sfinalizowania formalności niezbędnych do wykonywania pracy w formie wolontariatu.


Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt