Szanowni Państwo

Informujemy iż od dnia 01.11.2019 r. wprowadzony zostaje regulamin reklamy produktów leczniczych
na terenie 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

REGULAMIN

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY – POBIERZ (24KB, WORD)


REGULAMIN

ZAŁ. 1. FORMULARZ – DANE OGÓLNE (12KB, .docx)

ZAŁ. 2. UMOWA TESTOWANIA (26KB, .docx)

ZAŁ. 3. PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I SZKOLENIA PERSONELU (14 KB, .docx)

ZAŁ. 4. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY (12KB, .docx)

ZAŁ. 5. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI SPRZĘTU (12KB, .docx)

ZAŁ. 6. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE SPOTKANIA, SZKOLENIA, PREZENTACJI, WARSZTATU, KONFERENCJI (14KB, .docx)


Otwórz Zarządzenie


Wniosek o przekazanie darowizny stanowiącej produkt leczniczy lub wyrób medyczny

Wniosek o przekazanie darowizny innej niż produkt leczniczy lub wyrób medyczny

Wzór umowy dla darowizn będących produktami leczniczymi

Wzór umowy dla darowizn niebędących produktami leczniczymi

Protokół przyjęcia darowizny

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt