Pozostałe fundusze

Minister Zdrowia udzielił dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł. na realizację zadania pn.

W ramach realizacji zadania zakupione zostały:

Videoendoskop intubacyjny dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dofinansowanie: 49 884,14 zł.

Całkowita wartość: 50 007,14 zł.

Szafa endoskopowa dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dofinansowanie: 148 000,00 zł.

Całkowita wartość: 148 500,00 zł.

Cel projektu jest skorelowany z podjęciem i realizacją działań projakościowych, w tym zmierzających do wdrożenia szpitalnego systemu jakości dawstwa, skierowaniem na szkolenia kadry medycznej i zarządzającej podmiotem leczniczym oraz poddaniem się przeglądowi akredytacyjnemu.


W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadanie pn.

Dofinansowanie:  355 470,00 zł.

Całkowita wartość:  355 470,00 zł.

Celem projektu jest rozbudowa istniejącej sieci gazów medycznych w związku ze zwiększeniem potrzeb poboru tlenu przez oddziały szpitalne.

W ramach Projektu wykonano:  płytę fundamentową , dokonano zakupu, montażu i dostawy butli na zbiornik ciekłego tlenu wraz z parownicą i przyłączenie  do istniejącej instalacji gazów medycznych. Projekt skierowany jest do pacjentów Szpitala w celu zabezpieczenia i leczenia chorych na COVID-19 oraz wszystkich pacjentów wymagających tlenoterapii


W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadanie pn.

Dofinansowanie:  300 000,00 zł.

Całkowita wartość:  443 880,00 zł.

Celem projektu jest ratowanie chorych pacjentów zakażonych SARS-Co-2 znajdujących się w ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej lub niewydolności serca. Nowy sprzęt pozwoli na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pacjentom oraz umożliwi transport międzyszpitalny.


Minister Zdrowia udzielił dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.

w kwocie 2 000 000,00 zł.

W ramach inwestycji zostaną wykonane prace projektowe, niezbędne  prace budowlane polegające na przystosowaniu  siedmiu  sal do tlenoterapii.  Zostanie wymieniona instalacja elektryczna, sanitarna, gazowa oraz stolarka okienna i drzwiowa. W ramach zadania planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Celem projektu jest poprawa jakości  i dostępności świadczonych usług z zakresu rehabilitacji dla pacjentów po przebyciu zakażeniem SARS-CoV-2. Planowane zakończenie inwestycji to 31 grudzień 2022r.


Minister Zdrowia udzielił dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 500 000,00 zł. na  realizację zadania pn.

W ramach realizacji zadania zakupione zostały:

Mobilny aparat USG dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zintegrowanego Bloku Operacyjnego

Dofinansowanie: 149 943,00 zł.

Całkowita wartość: 149 943,00 zł.

Aparaty do znieczulenia z monitorowaniem dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego

Dofinansowanie:  600 000,00 zł.

Całkowita wartość: 598 500,03 zł.

Aparaty do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dofinansowanie: 299 700 ,00 zł.

Całkowita wartość: 299 700,00 zł.

Kardiomonitory jezdne na Oddziały przeznaczone do leczenia pacjentów zarażonych   wirusem SARS-Cov-2 oraz wszystkie oddziały szpitala

Dofinansowanie: 615 600,00 zł.

Całkowita wartość: 615 600,00 zł.

Aparat do amplifikacji DNA metodą PCR w czasie rzeczywistym (RQPCR) dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej Zakładu Analityki

Dofinansowanie: 184 500,00 zł.

Całkowita wartość: 184 500,00 zł.

Ambulans drogowy typu B

Dofinansowanie: 600 000,00 zł.

Całkowita wartość: 780 415,14 zł.

Celem projektu jest zabezpieczenie Oddziałów Szpitala w nowoczesny i niezbędny sprzęt oraz aparaturę medyczną  przeznaczonych do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-Cov-2, natomiast zakup nowego ambulansu dla Szpitala, umożliwi bezpieczny przewóz pacjentów do innych placówek leczniczych.

 Projekt zakupów środków trwałych zostanie zrealizowany do 31 grudnia 2022r.


W ramach konkursu ofert programu wieloletniego Narodowej Strategii Onkologicznej  na lata 2020-2030 realizowane jest zadanie pn.

Dofinansowanie: 400 000,00 zł.

Całkowita wartość: 399 593,60 zł.

Planowany jest zakup  dziesięciu cystoskopów giętkich.

Celem projektu jest poprawa diagnostyki onkologicznej w zakresie urologii onkologicznej w dziedzinie raka pęcherza moczowego, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki nowotworów złośliwych w onkologii urologicznej oraz zwiększenia wykrywalności raka pęcherza moczowego.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt