W 1985 roku otworzono w Bydgoszczy 10 WSzKzP SPZOZ. Szpital wówczas nowoczesny, wielospecjalistyczny. Potrzeby zabiegowe zabezpieczał Blok Operacyjny (BO) składający się z 5 sal operacyjnych w głównej części oraz sali septyczno – dyżurnej znajdującej się na poziomie innego piętra, przy Izbie Przyjęć. Przez 20 lat BO w wystarczającym stopniu zabezpieczał potrzeby leczenia operacyjnego przebywających w szpitalu pacjentów. Wzrastające potrzeby operacyjne, nowe rodzaje zabiegów i techniki operacyjnej, ich coraz większa liczba, a przede wszystkim wymogi bezpieczeństwa dla pacjenta i przepisy o zakładach opieki zdrowotnej po reformie w zakresie opieki zdrowotnej zainspirowały Komendę szpitala do działań na rzecz budowy nowego obiektu dla BO.

Efektem jest nowy Zintegrowany Blok Operacyjny (ZBO) pracujący oficjalnie od 13 października 2008 roku po uroczystym otwarciu w obecności przełożonych wojskowych, władz regionalnych, przedstawicieli duchowieństwa. W ZBO zasadniczą część stanowi 10 sal operacyjnych wykorzystywanych przez Klinikę Chirurgii, Klinikę Neurochirurgii, Klinikę Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu, Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej, i Oddział Kliniczny Ginekologii. Sale operacyjne skonfigurowano w sposób zapewniający najwyższy I stopień czystości pozwalający na wykonanie operacji o najwyższych potrzebach aseptyki jak zabiegi na mózgu, sercu, wszczepiania wszelkiego rodzaju implantów. Sale neurochirurgiczne dysponują tomografem komputerowym do badań śródoperacyjnych. Klimatyzacja, nowoczesne lampy operacyjne wykorzystujące system LED zapewniają odpowiednie warunki czystości, wilgotności, temperatury i oświetlenia w otoczeniu pola operacyjnego. Posiadana aparatura pozwala na wykonywanie operacji wysokospecjalistycznych w szerokim zakresie we wszystkich wymienionych dziedzinach. Szczególnie dynamicznie rozwijamy techniki małoinwazyjne: operacje wideoskopowe w chirurgii jelita grubego i żołądka, pęcherzyka i dróg żółciowych, torakochirurgii, urologii, artroskopii. Ponoszone nakłady finansowe na wyposażenie i stałe podnoszenie kwalifikacji przez personel ZBO zapewniają bezpieczne warunki, komfort i skuteczność leczenia operacyjnego naszych pacjentów.

Koordynator Zintegrowanego Bloku Operacyjnego

ppłk rez. dr n. med. Sebastian Tomaszewski
specjalista chirurgii ogólnej, zamówienia publiczne, MBA HM

Pielęgniarka Oddziałowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego

mgr Aleksandra Bąk
spec. pielęgniarstwa operacyjnego

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt