Zobacz na mapie szpitala

Skład personalny

płk dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
Kierownik Kliniki
Neurologicznej

specjalista neurolog

 

ppłk rez. dr n. med. Tomasz Ślotała
Konsultant
Kliniki Neurologicznej

specjalista neurolog

płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek

Konsultant
Kliniki Neurologicznej

specjalista neurolog

dr n. med. Łukasz Rzepiński

p. o. Ordynator Oddziału Klinicznego Neurologicznego

specjalista neurolog

dr n. med. Anna Niezgodzińska-Maciejek
Kierownik
Zakładu Neurofizjologii

specjalista neurolog

mgr Iwona Rzekanowska
Pielęgniarka Oddziałowa
Kliniki Neurologicznej

Pozostały personel

dr n. med. Wojciech Wójcicki

specjalista I° w dziedzinie neurologii

dr n. med. Marzena Zaborowska

specjalista neurolog

lek. Michał Rakoca

specjalista neurolog

dr n. med. Anna Pietrzak

specjalista neurolog

lek. Tomasz Fijałkowski

specjalista neurolog

lek. Patrycja Wasiak

specjalista neurolog

lek. Adam Michalewicz

specjalista neurolog

lek. Anna Tywoniuk

w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologia

lek. Izabela Filipczak-Kuczyńska

w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologia

Klinika Neurologiczna jest włączona w szereg międzynarodowych programów badawczych nad nowymi lekami w leczeniu stwardnienia rozsianego, padaczki i choroby Parkinsona. Prowadzone programy badawcze umożliwiły lekarzom Kliniki odbycie szeregu zagranicznych szkoleń oraz prezentowanie własnych osiągnięć na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

W skład Kliniki wchodzą:

  • Oddział Kliniczny Neurologiczny
  • Zakład Neurofizjologii
  • Oddział Udarowy

Zakres działalności

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt