Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii

W skład Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii wchodzą:

  • Oddział Kliniczny Kardiologii Zachowawczej i Elektroterapii
  • Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej
  • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
  • Oddział Kliniczny Kardiochirurgii

Pełen wachlarz świadczeń wykonywanych w Klinice opisujemy poniżej.

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat kardiologia tel.: 261 417 031
Sekretariat kardiochirurgia tel.: 261 417 155
Gabinet lekarski kardiochirurgia tel.: 261417158

Kontakt elektroniczny:

email - Oddziały kardiologiczne: kardiologia@10wsk.mil.pl
email - Oddział kardiochirurgiczny: kardiochirurgia@10wsk.mil.pl
Skład personalny


Kierownik Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii
Ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej


płk dr n. med. Paweł Grzelakowski

Specjalista kardiolog, Specjalista chorób wewnętrznychp.o. Ordynatora Oddziału Klinicznego Kardiologii Zachowawczej i Elektroterapii


lek. Piotr Tokarczyk

Specjalista kardiolog, Specjalista chorób wewnętrznych

Ordynator Oddziału Klinicznego Kardiologii Inwazyjnej


ppłk lek. Robert Romanek

Specjalista kardiolog, Specjalista chorób wewnętrznych

Koordynator Oddziału
Klinicznego Kardiochirurgii


dr n. med. Remigiusz Tomczyk

Specjalista kardiochirurg

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego Kardiologii Zachowawczej i Oddziału Klinicznego Kardiologii Inwazyjnej


mgr Beata Tomaszewska

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii


Agnieszka Wnuk-Zaparucha
Pozostały personel:
LEKARZE SPECJALIŚCI
ppłk rez. lek. Tomasz Zając
spec. kardiolog, spec. chorób wewnętrznych
kmdr por. lek. Tomasz Wnuk
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych
kpt. lek. Iwona Bieniek
spec. kardiologii
ppłk w st. spocz. dr n. med. Andrzej Ługowski
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych
dr n. med. Tomasz Ługowski
spec. kardiologii
dr n. med. Michał Maciejewski
spec. kardiologii
dr n. med. Tomasz Dryja
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
lek. Iwona Sulik
spec. kardiologii, spec. medycyny rodzinnej
lek. Sonia Marczak
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych
lek. Aleksandra Bednarek
spec. kardiologii
lek. Łukasz Kafarski
spec. kardiologii
lek. Paulina Jakubowska
spec. kardiologii
lek. Damian Korda
spec. kardiologii
lek. Paweł Sieradzki
spec. kardiologii
lek. Agnieszka Kordas-Lewandowska
spec. kardiologii, spec. medycyny paliatywnej
lek. Michał Zawadzki
spec. kardiologii
lek. Dorota Poluszyńska
spec. kardiologii
LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI
dr n. med. Agnieszka Kujawska
lek. Marta Matysik
PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII
dr n. med. Marek Balcerzak
spec. kardiologii, spec. chorób wewnętrznych
lek. Artur Jarzębowski
spec. chorób wewnętrznych, kardiolog
LEKARZE SPECJALIŚCI ODDZIAŁU KLINICZNEGO KARDIOCHIRURGII
lek. Grzegorz Lau
spec. kardiochirurgii, spec. chirurgii ogólnej
dr n. med. Sebastian Woźniak
spec. kardiochirurgii
lek. Wiktor Budniak
spec. kardiochirurgii
lek. Jarosław Kołakowski
spec. kardiochirurgii, chirurg ogólny
lek. Justyna Jaraczewska
spec. kardiologii
LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z KARDIOCHIRURGII
lek. Paulina Szymańska
spec. chirurgii dziecięcej
Zakres działalności

– diagnostyka zaburzeń rytmu
– diagnostyka omdleń
– diagnostyka choroby niedokrwiennej
– diagnostyka wad serca
– leczenie nadciśnienia tętniczego
– leczenie niewydolności serca
– perikardiocenteza
– torakocenteza
Proces leczenia uzupełniany jest szpitalną lub ambulatoryjną rehabilitacją oraz dalszą opieką ambulatoryjną

Diagnostyka:
– Koronografia
– FFR – badanie cząstkowej rezerwy wieńcowej
– IVUS – obrazowanie wewnątrznaczyniowe
– OCT – obrazowanie wewnątrznaczyniowe

Terapia:
Angioplastyka naczyń wieńcowych:
– implantacja stentów klasycznych
– implantacja stentów uwalniających lek
– implantacja stentów bioresorbowalnych
– rotablacja

Leczenie wad strukturalnych serca:
– PFO
– ASD II
– VSD

Leczenie wad zastawkowych:
– walwuloplastyka
– TAVI – przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej – wspólnie z Klinicznym Oddziałem Kardiochirurgii

Stosowanie urządzeń wspomagających czynność lewej komory:
– IABP – kontra pulsacja wewnątrzaortalna
– IMPELLA – mikropompa osiowa

W Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK) Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii prowadzone jest  leczenie pacjentów w ostrych  stanach kardiologicznych. Hospitalizowani są tutaj pacjenci z ostrym zawałem serca, niestabilną dławica piersiową, ostrą niewydolnością serca, krytycznym wzrostem ciśnienia tętniczego, zatorowością płucną wysokiego ryzyka, groźnymi zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia.

W OIOK znajduje się 13 stanowisk z  monitorowaniem nieinwazyjnym i inwazyjnym. Oddział dysponuje sprzętem do pilnej diagnostyki i interwencji przy łóżku pacjenta (echokardiograf, respiratory, defibrylatory, stymulacja czasowa, pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, zestawy do drenażu jamy osierdzia).

Zespół OIOK ściśle współpracuje z  Pracownią Hemodynamiki, Pracownią Implantacji Stymulatorów oraz z Oddziałem Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej:
– CABG – operacje pomostowania tętnic wieńcowych (by-passy);
– OPCABG – operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego (na bijącym sercu);
– Chirurgiczne leczenie powikłań zawału mięśnia sercowego (tętniak lewej komory, ostra niedomykalność mitralna).

Wady nabyte serca:
Chirurgia zastawki aortalnej:
– wymiana na zastawkę mechaniczną, wymiana na zastawkę biologiczną;
– wszczepenie protezy bezstentowej.
Wyżej wymienione operacje wykonywane są również metodą małoinwazyjną
– TAVI – przez skórna implantacja zastawki aortalnej.

Operacje dotyczące zastawki mitralnej:
– wymiana zastawki na protezę, na zastawkę mechaniczną, na zastawkę biologiczną;
– plastyka niedomykalnej zastawki;
– plastyka niedomykalności zastawki trójdzielnej (współistniejąca);
Wyżej wymienione operacje wykonywane są również metodą małoinwazyjną.

Tętniaki aorty:
Tętniaki aorty wstępującej, łuku – rodzaje operacji:
– operacja sposobem Bentalla (wszczepienie konduitu zastawkowego);
– wszczepienie protezy aorty wstępującej;
– operacje rozwarstwienia aorty;
– przez skórna implantacja stentgraftów aortalnych.

Wady wrodzone serca u dorosłych:
– ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego (ASD II).

Chirurgiczne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

')