Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Klinika Neurologiczna

Klinika Neurologiczna jest włączona w szereg międzynarodowych programów badawczych nad nowymi lekami w leczeniu stwardnienia rozsianego, padaczki i choroby Parkinsona. Prowadzone programy badawcze umożliwiły lekarzom Kliniki odbycie szeregu zagranicznych szkoleń oraz prezentowanie własnych osiągnięć na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

W skład Kliniki wchodzą:

 • Oddział Kliniczny Neurologiczny
 • Zakład Neurofizjologii
 • Oddział Udarowy

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

tel. sekretariat: 261 416 146
fax. sekretariat: 261 416 147

Kontakt elektroniczny:

email: neurologia@10wsk.mil.pl
Skład personalny


Kierownik Kliniki
Neurologicznej


płk dr n. med. Sławomir Wawrzyniak

specjalista neurologKonsultant
Kliniki Neurologicznej


ppłk rez. dr n. med. Tomasz Ślotała

specjalista neurologKonsultant
Kliniki Neurologicznej


płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek

specjalista neurolog

Kierownik
Zakładu Neurofizjologii


dr n. med. Anna Niezgodzińska-Maciejek

specjalista neurologPielęgniarka Oddziałowa
Kliniki Neurologicznej


mgr Iwona Rzekanowska
Pozostały personel:
LEKARZE SPECJALIŚCI
dr n. med. Ewelina Kuczko-Piekarska
spec. neurolog
dr n. med. Łukasz Rzepiński
spec. neurolog
dr n. med. Marzena Zaborowska
spec. neurolog
dr n. med. Anna Pietrzak
spec. neurolog
dr n. med. Wojciech Wójcicki
spec. neurolog
lek. Monika Góra
spec. neurolog
lek. Michał Rakoca
spec. neurolog
lek. Małgorzata Słomińska-Tomaszewska
spec. neurolog
REZYDENCI
lek. Patrycja Wasiak
lek. Marta Skibka
lek. Dorota Kubik
lek. Anna Tywoniuk
lek. Tomasz Fijałkowski
lek. Adam Michalewicz
lek. Izabela Filipczak-Kuczyńska
FIZJOTERAPEUCI
mgr Łukasz Brodziak
mgr Tomasz Mroczkowski
PSYCHOLODZY
mgr Joanna Stelak-Kowalska
mgr Anna Banasiak
Zakres działalności
 • schorzeń układu nerwowego, przede wszystkim:
  stwardnienia rozsianego,
 • chorób zwyrodnieniowych, w tym choroby Parkinsona i zespołów otępiennych,
 • udarów mózgu, w tym leczenie trombolityczne,
  neuropatii obwodowych nabytych,
 • padaczki, w tym padaczki lekoopornej,
 • bólów głowy,
 • zespołów bólowych kręgosłupa.
 • potencjały wywołane (WPW, SSPW, SPWPM),
 • elektromiografia ( EMG, SFEMG, ENG),
 • elektroencefalografia ( EEG, całodobowy zapis EEG, video EEG).
')