Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Klinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu im. płk. dr. n. med. Wiesława Romaniuka

Zespół Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu upowszechnił w regionie wiele metod operacyjnych takich jak:

 1. Endoprotezoplastyka bezcementowa i cementowa – pierwotne i rewizyjne stawów: biodrowych, kolanowych (w tym o krótkim trzpieniu).
 2. Artroskopie stawów kolanowych z plastyką ACL i chrząstki stawowej.
 3. Artroskopie stawów biodrowych.
 4. Rekonstrukcje obrąbka panewki i stożka rotatorów barków.
 5. Leczenie powikłań zrostu kostnego.
 6. Leczenie złamań z użyciem płyt LPC i gwoździ śródszpikowych.
 7. Leczenie nabytych i wrodzonych deformacji stopy.
 8. Leczenie nabytych i wrodzonych deformacji ręki.

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat tel.: 261 417 165

Kontakt elektroniczny:

email: ortopedia@10wsk.mil.pl
Skład personalny


Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego Ortopedii Onkologicznej i Zapalenia Kości


płk dr n.med. Jerzy Lachowicz

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchuOrdynator
Oddziału Klinicznego Ortopedii


ppłk lek. Andrzej Osuch

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchuOrdynator
Oddziału Klinicznego Artroskopii


ppłk dr n. med. Jarosław Grzyl

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka Oddziałowa
Kliniki Ortopedii i Chirurgii Narządu Ruchu


mgr Katarzyna Gołębiewska
Pozostały personel:
LEKARZE SPECJALIŚCI
ppłk dr n. med. Tomasz Kozłowski
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista medycyny sportowej
mjr lek. Marcin Limbowski
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
mjr lek. Andrzej Olszewski
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
SPECJALIZANCI
por. lek. Filip Ochapski
por. lek. Adam Kocur
por. lek. Maria Kurzawa
por. Marcin Rochala
ppor. Jakub Staros
ppor. Mateus Thomas
REZYDENCI
lek. Karol Jakubowski
FIZJOTERAPEUCI
mgr Hanna Łakomska
mgr Aldona Ossowska
Zakres działalności
 • endoprotezoplastyka bezcementowa i cementowa – pierwotne i rewizyjne stawów (ramiennych, łokciowych, biodrowych, kolanowych, skokowych, MTP I) w tym o krótkim trzpieniu stawu biodrowego oraz bezcementowe stawu kolanowego;
 • artroskopie stawów z plastyką ACL przy użyciu pinów biowchłanialnych;
 • artroskopowe rekonstrukcje obrąbka panewki stawu ramiennego;
 • artroskopowe neurolizy nerwu pośrodkowego;
  leczenie powikłań zrostu kostnego;
 • zespolenie śródszpikowe złamań kości długich;
 • zespolenie złamań z użyciem płyt kątowo – stabilnych według technik i sprzętu najwyższej światowej jakości.
')