Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Klinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu im. płk. dr. n. med. Wiesława Romaniuka

Zespół Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu upowszechnił w regionie wiele metod operacyjnych takich jak:

 1. Endoprotezoplastyka bezcementowa i cementowa – pierwotne i rewizyjne stawów: biodrowych, kolanowych (w tym o krótkim trzpieniu).
 2. Artroskopie stawów kolanowych z plastyką ACL i chrząstki stawowej.
 3. Artroskopie stawów biodrowych.
 4. Rekonstrukcje obrąbka panewki i stożka rotatorów barków.
 5. Leczenie powikłań zrostu kostnego.
 6. Leczenie złamań z użyciem płyt LPC i gwoździ śródszpikowych.
 7. Leczenie nabytych i wrodzonych deformacji stopy.
 8. Leczenie nabytych i wrodzonych deformacji ręki.

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat tel.: 261 417 165
Skład personalny

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego Ortopedii Onkologicznej i Zapalenia Kości


płk dr n.med. Jerzy Lachowicz

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Ordynator
Oddziału Klinicznego Ortopedii


ppłk lek. Andrzej Osuch

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Ordynator
Oddziału Klinicznego Artroskopii


ppłk dr n. med. Jarosław Grzyl

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Ordynator
Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu


ppłk lek. Piotr Romaniuk

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka Oddziałowa
Kliniki Ortopedii i Chirurgii Narządu Ruchu


mgr Katarzyna Gołębiewska
Pozostały personel:
LEKARZE SPECJALIŚCI
mjr lek. Marcin Limbowski
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
kpt. lek. Andrzej Olszewski
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lek. Bartłomiej Hankiewicz
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
SPECJALIZANCI
por. lek. Tomasz Bieniek
por. lek. Filip Ochapski
por. lek. Adam Kocur
por. lek. Maria Kurzawa
REZYDENCI
lek. Karol Jakubowski
FIZJOTERAPEUCI
mgr Hanna Łakomska
mgr Aldona Ossowska
Zakres działalności
 • endoprotezoplastyka bezcementowa i cementowa – pierwotne i rewizyjne stawów (ramiennych, łokciowych, biodrowych, kolanowych, skokowych, MTP I) w tym o krótkim trzpieniu stawu biodrowego oraz bezcementowe stawu kolanowego;
 • artroskopie stawów z plastyką ACL przy użyciu pinów biowchłanialnych;
 • artroskopowe rekonstrukcje obrąbka panewki stawu ramiennego;
 • artroskopowe neurolizy nerwu pośrodkowego;
  leczenie powikłań zrostu kostnego;
 • zespolenie śródszpikowe złamań kości długich;
 • zespolenie złamań z użyciem płyt kątowo – stabilnych według technik i sprzętu najwyższej światowej jakości.
')