Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Klinika Rehabilitacji

Klinika Rehabilitacji 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy  zapewnia kompleksową rehabilitację w ramach kontraktu z NFZ dla osób dorosłych. Szeroka baza zabiegowa oraz odpowiednio wyspecjalizowana i doświadczona kadra gwarantują rehabilitację we wszystkich schorzeniach wymagających leczenia usprawniającego.

W skład Kliniki wchodzą:

 • Oddział Kliniczny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
 • Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej,
 • Zakład Rehabilitacji,
 • Pracownie diagnostyczne zaburzeń funkcjonowania narządu ruchu, kinezyterapii, terapii manualnej i zajęciowej, fizykoterapii, wodolecznictwa, psychoterapii i zaburzeń czynnościowych oraz pracownie logopedyczne.

W przypadku pacjentów zamiejscowych decyzja o przyjęciu na leczenie szpitalne podejmowana jest na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej uzupełniona o kartę kwalifikacyjną.

KARTA KWALIFIKACYJNA – POBIERZ

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat tel.: 261 416 160
Sekretariat fax: 261 417 122
rejestracja Fizjoterapia: 261 416 161
Skład personalny

Kierownik
Kliniki Rehabilitacji


płk dr n. med. Jarosław Tywoniuk

specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej

Konsultant Kliniczny
w dziedzinie rehabilitacji medycznej


płk w st. spocz. dr n. med. Krzysztof Radziszewski

specjalista rehabilitacji medycznej, chirurg

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej


lek. Joanna Kamińska-Mucha

specjalista rehabilitacji medycznej

Kierownik Zespołu
Fizjoterapeutów Zakładu Rehabilitacji


mgr Renata Sułek

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Klinicznego Rehabilitacji


mgr piel. Iwona Skoczylas
Pozostały personel:
Asystenci:
lek. Lidia Litwinowicz
spec. rehabilitacji medycznej, lek. chorób wewnętrznych
lek. Hanna Wikariak
spec. rehabilitacji medycznej, spec. chorób wewnętrznych
lek. Magdalena Szumowska-Kopeć
spec. rehabilitacji medycznej
lek. Elżbieta Sobczak
spec. rehabilitacji medycznej
Rezydenci:
lek. Piotr Skibka
Fizjoterapeuci na Oddziale:
Agnieszka Gozdek
mgr specjalista fizjoterapii
Edyta Saganowska
mgr fizjoterapii
Małgorzata Wojciechowska
mgr fizjoterapii
Adrianna Targońska-Stefańska
mgr fizjoterpii
Jarosław Jordanowski
mgr rehabilitacji ruchowej
Mateusz Kotliński
mgr fizjoterapii
Jakub Felczak
mgr fizjoterapii
Wojciech Waśniowski
mgr fizjoterapii
Zakres działalności

W Klinice prowadzona jest rehabilitacja pacjentów:

 • z chorobami neurologicznymi (m.in. udary mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, mózgowe porażenie dziecięce, polineuropatie, dyskopatie i zespoły bólowe kręgosłupa),
 • usprawnianych leczonych przed i po operacjach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
 • po urazach głowy oraz przebytych urazach i uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
 • z chorobami ortopedycznymi (m.in. choroba zwyrodnieniowa stawów, stany po implantacji endoprotez stawów, stany po złamaniach kości kończyn górnych, dolnych, kręgosłupa),
 • z chorobami reumatologicznymi (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów),
 • z chorobami chirurgicznymi (stany po amputacji kończyn górnych i dolnych).

Zespół fizjoterapeutów Kliniki Rehabilitacji prowadzi ponadto rehabilitację przyłóżkową chorych we wszystkich oddziałach Szpitala.

Zakład Rehabilitacji zajmuje się kompleksową rehabilitacją narządu ruchu, pacjentów dorosłych i dzieci. Zakład świadczy usługi w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach kontraktu z NFZ.

Nowoczesne, kompleksowe podejście do procesu usprawniania leczniczego obejmującego właściwe działania diagnostyczne, wyznaczenie planu postępowania rehabilitacyjnego, ocenę wyników leczenia, umożliwiającą modyfikację programu usprawniania i dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta, pozwalają na osiąganie bardzo dobrych wyników terapeutycznych.

Szeroki skład osobowy i zawodowy zespołu terapeutycznego: lekarze, fizjoterapeuci, psycholog, logopeda, zapewnia pełną kompleksowość procesu rehabilitacji.

Poszczególne pracownie Zakładu Rehabilitacji wyposażone są w nowoczesny sprzęt wymagany w świadczeniu usług w ramach kontraktu z NFZ. Obecność działu hydroterapii i basenu rehabilitacyjnego sprawia, że jako nieliczny ośrodek dysponujemy możliwością prowadzenia leczenia usprawniającego w środowisku wodnym. Ponadto Zakład świadczy usługi w zakresie krioterapii ogólnoustrojowej, wykorzystujące fizjologiczne i ustrojowe reakcje na zimno, w celu wspomagania leczenia podstawowego i ułatwienia leczenia ruchu.

ELEKTROTERAPIA, MAGNETOTERAPIA I LASEROTERAPIA

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy Traberta
 • elektrostymulacja
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • diatermia krótkofalowa
 • laser
 • ultradźwięki
 • fonoforeza
 • masaż pneumatyczny
 • fala uderzeniowa

 

HYDROTERAPIA

 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż wirowy kończyn dolnych
 • masaż podwodny
 • kąpiel CO2
 • kąpiel czterokomorowa zmiennocieplna
 • kąpiel czterokomorowa galwaniczna
 • bicze szkockie
 • natrysk płaszczowy

 

KINEZYTERAPIA

Terapia indywidualna:

 • terapia manualna
 • terapia metodą PNF
 • terapia metodą Bobath
 • terapia metodą Kaltenborna
 • terapia metodą FITS
 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenie wspomagane
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia dna miednicy
 • ćwiczenia izometryczne
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji
 • reedukacja chodu

Terapia dzieci:

 • metodą Vojty
 • metodą NDT-Bobath
 • ćwiczenia korekcyjne

MASAŻ RĘCZNY

 • klasyczny
 • segmentarny
 • limfatyczny

TERMOTERAPIA

 • lampa Sollux
 • okłady fango
 • krioterapia miejscowa
 • kriokomora
')