Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Klinika Rehabilitacji

Klinika Rehabilitacji 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy  zapewnia kompleksową rehabilitację w ramach kontraktu z NFZ dla osób dorosłych. Szeroka baza zabiegowa oraz odpowiednio wyspecjalizowana i doświadczona kadra gwarantują rehabilitację we wszystkich schorzeniach wymagających leczenia usprawniającego.

W skład Kliniki wchodzą:

 • Oddział Kliniczny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
 • Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej,
 • Zakład Rehabilitacji,
 • Pracownie diagnostyczne zaburzeń funkcjonowania narządu ruchu, kinezyterapii, terapii manualnej i zajęciowej, fizykoterapii, wodolecznictwa, psychoterapii i zaburzeń czynnościowych oraz pracownie logopedyczne.

W przypadku pacjentów zamiejscowych decyzja o przyjęciu na leczenie szpitalne podejmowana jest na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej uzupełniona o kartę kwalifikacyjną.

KARTA KWALIFIKACYJNA – POBIERZ (92 KB, PDF)

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat tel.: 261 416 160
Sekretariat fax: 261 417 122
rejestracja Fizjoterapia: 261 416 161

Kontakt elektroniczny:

email: rehabilitacja@10wsk.mil.pl
Skład personalny


Kierownik
Kliniki Rehabilitacji


płk rez. dr n. med. Jarosław Tywoniuk

specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznejKonsultant Kliniczny
w dziedzinie rehabilitacji medycznej


płk w st. spocz. dr n. med. Krzysztof Radziszewski

specjalista rehabilitacji medycznej, chirurg

Kierownik Zespołu
Fizjoterapeutów Zakładu Rehabilitacji


mgr Renata Sułek

specjalista fizjoterapii

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Klinicznego Rehabilitacji


mgr piel. Iwona Skoczylas
Pozostały personel:
Asystenci:
lek. Lidia Litwinowicz
spec. rehabilitacji medycznej, lek. chorób wewnętrznych
lek. Magdalena Szumowska-Kopeć
spec. rehabilitacji medycznej
Rezydenci:
lek. Piotr Skibka
w trakcie spec. z rehabilitacji medycznej
lek. Emilia Mende
w trakcie spec. z rehabilitacji medycznej
Fizjoterapeuci na Oddziale:
Iwona Kapsiak
mgr fizjoterapii, specjalizacja I stopnia z rehabilitacji
Edyta Saganowska
mgr fizjoterapii
Małgorzata Wojciechowska
mgr fizjoterapii
Adrianna Targońska-Stefańska
mgr fizjoterpii
Jarosław Jordanowski
mgr fizjoterapii
Mateusz Kotliński
mgr fizjoterapii
Jakub Felczak
mgr fizjoterapii
Wojciech Waśniowski
mgr fizjoterapii
Kamil Radzio
mgr fizjoterapii
Psycholog
mgr Małgorzata Okoń
specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog
mgr Patrycja Joppek
mgr psychologii
Logopeda
mgr Lucyna Stasiak
specjalista neurologopedii
mgr Krystian Manicki
Terapeuta zajęciowy
mgr Bożena Morzeńska
Zakres działalności

W Klinice prowadzona jest rehabilitacja pacjentów:

 • z chorobami neurologicznymi (m.in. udary mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, mózgowe porażenie dziecięce, polineuropatie, dyskopatie i zespoły bólowe kręgosłupa),
 • usprawnianych leczonych przed i po operacjach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
 • po urazach głowy oraz przebytych urazach i uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
 • z chorobami ortopedycznymi (m.in. choroba zwyrodnieniowa stawów, stany po implantacji endoprotez stawów, stany po złamaniach kości kończyn górnych, dolnych, kręgosłupa),
 • z chorobami reumatologicznymi (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów),
 • z chorobami chirurgicznymi (stany po amputacji kończyn górnych i dolnych).

Zespół fizjoterapeutów Kliniki Rehabilitacji prowadzi ponadto rehabilitację przyłóżkową chorych we wszystkich oddziałach Szpitala.

Zakład Rehabilitacji zajmuje się kompleksową rehabilitacją narządu ruchu, pacjentów dorosłych i dzieci. Zakład świadczy usługi w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach kontraktu z NFZ.

Nowoczesne, kompleksowe podejście do procesu usprawniania leczniczego obejmującego właściwe działania diagnostyczne, wyznaczenie planu postępowania rehabilitacyjnego, ocenę wyników leczenia, umożliwiającą modyfikację programu usprawniania i dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta, pozwalają na osiąganie bardzo dobrych wyników terapeutycznych.

Szeroki skład osobowy i zawodowy zespołu terapeutycznego: lekarze, fizjoterapeuci, psycholog, logopeda, zapewnia pełną kompleksowość procesu rehabilitacji.

Poszczególne pracownie Zakładu Rehabilitacji wyposażone są w nowoczesny sprzęt wymagany w świadczeniu usług w ramach kontraktu z NFZ. Obecność działu hydroterapii i basenu rehabilitacyjnego sprawia, że jako nieliczny ośrodek dysponujemy możliwością prowadzenia leczenia usprawniającego w środowisku wodnym. Ponadto Zakład świadczy usługi w zakresie krioterapii ogólnoustrojowej, wykorzystujące fizjologiczne i ustrojowe reakcje na zimno, w celu wspomagania leczenia podstawowego i ułatwienia leczenia ruchu.

ELEKTROTERAPIA, MAGNETOTERAPIA I LASEROTERAPIA

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy Traberta
 • elektrostymulacja
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • diatermia krótkofalowa
 • laser
 • ultradźwięki
 • fonoforeza
 • masaż pneumatyczny
 • fala uderzeniowa

 

HYDROTERAPIA

 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż wirowy kończyn dolnych
 • masaż podwodny
 • kąpiel CO2
 • kąpiel czterokomorowa zmiennocieplna
 • kąpiel czterokomorowa galwaniczna
 • bicze szkockie
 • natrysk płaszczowy

 

KINEZYTERAPIA

Terapia indywidualna:

 • terapia manualna
 • terapia metodą PNF
 • terapia metodą Bobath
 • terapia metodą Kaltenborna
 • terapia metodą FITS
 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenie wspomagane
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia dna miednicy
 • ćwiczenia izometryczne
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji
 • reedukacja chodu

Terapia dzieci:

 • metodą Vojty
 • metodą NDT-Bobath
 • ćwiczenia korekcyjne

MASAŻ RĘCZNY

 • klasyczny
 • segmentarny
 • limfatyczny

TERMOTERAPIA

 • lampa Sollux
 • okłady fango
 • krioterapia miejscowa
 • kriokomora
')